Sporný rozvod: co to je a kdy se k němu přistupuje?

16. 1. 2023

Sporný rozvod

V rámci rozvodu máte prakticky dvě možnosti. Buď se s partnerem na podmínkách rozvodu domluvíte, nebo přistoupíte k takzvanému spornému rozvodu. Co to znamená a jak probíhá? 

Co je sporný rozvod

Jako sporný rozvod se označuje takový rozvod, při kterém zpravidla jeden z manželů nesouhlasí s návrhem na rozvod. Sporný rozvod ale může vzniknout také ve chvíli, kdy se manželé nedokáží dohodnout na způsobu péče o jejich nezletilé děti nebo vypořádání společného majetku.

Sporný rozvod bývá v porovnání s rozvodem dohodou časově i finančně náročnější. V rámci tohoto procesu se soud nezabývá jen rozvodem jako takovým, ale i příčinami, které k rozvratu manželství vedly. Soud se tedy musí probírat jednotlivými důkazy, zkoumat osobní záležitosti a soukromí obou manželů.

Proč lidé ke spornému rozvodu přistupují:

Soud může rozvod i odmítnout. Hlavním důvodem může být to, že by rozvod nebyl v zájmu dítěte a způsobil mu vážné následky. Nebo pokud by rozvodem vznikla vážná újma manželovi, který rozvod nezavinil. 

žaloba na rozvod manželství

Jak probíhá sporný rozvod

Před samotným rozvodovým řízením se vždy řeší záležitosti týkající se nezletilých dětí. Soud rozhoduje, zda dítě svěří do péče jednomu z rodičů, nebo se rozhodne pro střídavou či společnou péči. V každém případě se soud snaží podpořit manžele v tom, aby v tomto směru našli řešení nejlepší pro jejich děti a domluvili se. Pokud se manželé dohodnout nedokážou, může se samotné řízení týkající se péče o dítě protáhnout.

ČTĚTE TAKÉ článek Vše o střídavé péči po rozvodu.

Samotné rozvodové řízení je zahájeno doručením žádosti soudu. Tuto žádost zpravidla podává jeden z manželů. Rozvodové řízení se odehrává u okresního soudu. Jeho příslušnost je dána na základě posledního společného bydliště manželů.

I když se jedná o sporný rozvod, soud se vždy snaží podporovat dohodu mezi účastníky jednání. K tomu využívá různé metody (například mediaci) s cílem podpořit a usnadnit komunikaci mezi manželi. Pokud to možné není, přichází na řadu další kroky, jako je například výslech svědků a podobně. Soud zvažuje veškeré důkazy, argumenty a zákonné předpisy. Následně může přistoupit k pravomocnému rozhodnutí, kterým manželství rozvede.

vypořádání SJM při rozvodu

Vypořádání SJM při sporném rozvodu

Pokud se manželé nedokážou dohodnout na vypořádání společného majetku po rozvodu, následuje třetí řízení. V jeho rámci soud rozhoduje právě o rozdělení majetku mezi manžely.

Je nutné stanovit, jaká aktiva a dluhy budou každému z manželů připadat. Soud následně zohledňuje nejrůznější relevantní skutečnosti, jako je například majetková bilance či příspěvek každého z manželů do SJM.

Vypořádání majetku může zahrnovat také situaci, kdy jeden z manželů toho druhého vyplatí, převede majetek do osobního vlastnictví druhého či dojde k rozdělení finančních prostředků.  

ČTĚTE TAKÉ článek Rozdělení majetku po rozvodu: jak se postupuje?

Využijte právní pomoc

Trápí vás krize v manželství a přemýšlíte nad rozvodem? Obraťte se na nás. Poskytneme vám potřebnou právní pomoc a procesem vás provedeme.  

« Všechny články

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top