Vypořádání společného jmění manželů (SJM)

Jak na vypořádání společného jmění manželů u rozvodu dohodou? A jak se postupuje při sporném rozvodu?


Pokud se manželé na vypořádání dohodnou

Dohoda o vypořádání vyžaduje zpravidla písemnou formu. Dohoda nabývá účinků rozvodem manželství.

Pokud měli manželé v SJM nemovitost, nabývá dohoda právních účinků v části týkající se této nemovité věci až zápisem do katastru nemovitostí.

Vypořádání dluhů má účinky jen mezi manželi (pokud se nedohodnou i na vyvázání jednoho z manželů např. z hypotéky přímo s věřitelem).

Pokud se manželé na vypořádání nedohodnou

Nedohodnou-li se manželé na vypořádání SJM, může každý z nich navrhnout, aby o vypořádání rozhodl soud.

V takovém případě je třeba se připravit na vyšší soudní poplatky

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top