Sporný rozvod

Nemůžete se na rozvodu dohodnout? Zastoupíme vás při rozvodovém řízení u soudu. Pouze v Praze a okolí.

Co je sporný rozvod

Sporný rozvod je rozvodové řízení, v němž se manželé nedokážou dohodnout na tom:

 • jestli se chtějí rozvést,
 • jak vypořádat společný majetek,
 • nebo kdo a v jaké míře bude pečovat o děti.

Jak se řeší sporný rozvod

Vypořádání majetku

Pro vypořádání společného jmění manželů platí následující:

 • Podíly obou manželů na vypořádávaném majetku jsou stejné.
 • Každý z manželů nahradí to, co se ze společného majetku vynaložilo na jeho výhradní majetek.
 • Každý z manželů má právo žádat náhradu toho, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek.

Při rozhodování soud přihlíží k potřebám nezaopatřených dětí a k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu. Zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost. Soud dále přihlédne k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetku ve společném jmění.

Formy péče o děti a výše výživného

Střídavá péče: Soud tuto formu péče preferuje. Děti se střídají u obou rodičů v intervalu (zpravidla po týdnu). Výživné se určí procentem ze mzdy rodiče (podle tabulky Ministerstva spravedlnosti) a poměrně se snižuje o dny strávené u tohoto rodiče.

Společná péče: Tato forma je nejbližší klasickému fungování rodiny. Nejsou v ní stanovena pevná pravidla a vždy záleží na dohodě rodičů. Tuto formu může soud nařídit pouze se souhlasem obou rodičů. Výživné se v tomto případě neurčuje.

Výlučná péče: Dítě je v péči pouze jednoho rodiče a s druhým má nastavený pravidelný styk (zpravidla víkend jednou za 14 dnů). Druhý rodič je pak povinen hradit výživné (podle tabulky Ministerstva spravedlnosti).


Jak probíhá sporný rozvod

 1. Před samotným rozvodovým řízením se koná samostatné řízení ohledně péče o nezletilé děti.
 2. Následně probíhá samotné řízení o rozvodu manželství. V něm bude soud zjišťovat příčiny a důvody rozvratu manželství.
 3. Po dokončení rozvodu se může konat 3. řízení – o vypořádání společného jmění manželů.

Nebude-li pro vás vypořádání majetku důležité, toto poslední řízení se konat nemusí. Pokud nedojde k vypořádání společného majetku do 3 let od rozvodu, má se za to, že se manželé vypořádali takto:

 • movité věci jsou ve vlastnictví toho z nich, který je jako vlastník výlučně využívá pro sebe a rodinu
 • a ostatní movité a nemovité věci jsou v podílovém spoluvlastnictví obou s tím, že jejich podíly jsou stejné.

Jak dlouho trvá sporný rozvod

Každý sporný rozvod má jinou délku a dopředu nelze dobu trvání odhadnout.

Délku ovlivňuje především to, jaké důkazy budou strany sporu navrhovat u soudu, co vše se bude muset zjišťovat, co u soudu vyjde najevo, a v neposlední řadě také jak moc bude některá ze stran řízení zdržovat.

Co vše je třeba ke spornému rozvodu 

Vše začíná sepsáním návrhu pro řízení o péči o nezletilé děti.

Dále je třeba sepsat a podat samotný návrh na rozvod manželství. Zde je potřeba popsat příčiny a důvody rozvratu manželství.

A další návrh je třeba sepsat pro případné navazující samostatné řízení o vypořádání společného majetku.


Jak vám pomůže rozvodový právník

Individuální komunikace

První konzultaci můžeme pro urychlení provést online, nebo telefonicky. Následně je třeba se potkat osobně.

Řešení sporného rozvodu vyžaduje, abyste ve svého advokáta měli důvěru a advokát dobře chápal vaše potřeby.

Prioritní přístup k řešení

Chápeme, že rozvod a vše kolem je pro vás absolutní prioritou. Zastoupení proto přebíráme, jen když jsme si naprosto jistí, že se vašemu případu budeme moci věnovat na 100 procent.

Rozvody nejsou jeden jak druhý. Každý člověk a situace jsou odlišné. A proto ke každému rozvodu přistupujeme individuálně.

Srozumitelné a reálné informace

Snažíme se co nejlépe naplnit vaše představy. Ale zároveň dobře známe jak zákony, tak rozhodování soudů. Vždy vám proto podáme takové informace, které odpovídají realitě vaší situace.

Díky nám budete dobře vědět, na co skutečně nárok máte a na co ne. A budete se tak moci správně rozhodnout.


JUDr. Aneta Lachmannová

Mgr. Aneta Lachmannová

 • Vím, že rozvod, řízení ohledně péče o děti, nebo vypořádání majetku jsou pro vás priorita. Proto i já k nim přistupuji stejným způsobem.
 • Zastoupit vás mohu, pokud jste z Prahy a okolí. Díky tomu jsem stále nablízku a zároveň minimalizujeme náklady na soudní řízení.
 • Jsem nejenom advokátka, ale především člověk. Pomůžu vám nejen sepsáním vyjádření k soudu, ale také dobrým slovem a empatickým přístupem.

Co o nás říkáte


Stáhněte si e-book ROZVOD: otázky & odpovědi


Rozvodový právník – cena

Cenu za naše služby vždy stanovujeme dohodou s vámi. Snažíme se minimalizovat náklady a postupovat co nejefektivněji. 

Na ceně se spolu dohodneme předem.


Chci provést rozvodovým řízením

Službu poskytujeme v Praze a okolí.

Vyplňte a odešlete formulář a my se vám sami ozveme.

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top