Jaké dokumenty k rozvodu si připravit

Jaké dokumenty vás neminou při rozvodu? To se liší v závislosti na tom, zda celou věc řešíte dohodou, nebo se jedná o sporný rozvod.


Dokumenty při rozvodu dohodou

Aby mohlo být manželství rozvedeno dohodou, musí se manželé dohodnout na skončení manželství (rozvodu) jako takovém.

Dále také na tom, kdo se v jaké míře bude podílet na péči o dítě.

A musí rovněž vypořádat veškerý svůj společný majetek a dohodnout se na otázce bydlení (kdo zůstane ve společné nemovitosti či nájmu, kdo se odstěhuje a podobně).

Rozvodové papíry v tomto případě zahrnují:

  • společný návrh na rozvod manželství;
  • dohodu o vypořádání společného jmění manželů
  • a dohodu týkající se péče o nezletilé děti.

Dokumenty při sporném rozvodu

Tady se neobejdeme bez řízení o péči o nezletilé a návrhu v této věci.

Následně je potřeba podat samotný návrh na rozvod manželství, kde je potřeba podrobně vymezit příčiny a důvody rozvratu manželství.

Třetí řízení je pak zahajováno na základě návrhu na vypořádání společného jmění manželů (SJM). Toto třetí řízení proběhnout nemusí, pokud to pro bývalé manžele není důležité.

Zákon totiž stanovuje, že nedojde-li do tří let od zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, platí, že se bývalí manželé vypořádali následovně:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá
  • a ostatní hmotné věci movitévěci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou s tím, že jejich podíly jsou stejné.

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top