Dělení majetku po rozvodu

Jaká pravidla platí pro vypořádání majetku po rozvodu? Co všechno se při rozhodování zohledňuje?


Jak se vypořádává majetek po rozvodu

Pokud manželé nemají smluvně (notářským zápisem) upravený režim společného jmění manželů (předmanželskou smlouvou anebo smlouvou uzavřenou u notáře v průběhu manželství), pak se
pro vypořádání majetku použijí následující pravidla:

  • podíly obou manželů na vypořádávaném majetku jsou stejné,
  • každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
  • každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek.

Co se při rozhodování zohledňuje

Při rozhodování o vypořádání majetku po rozvodu se:

  • přihlédne k potřebám nezaopatřených dětí,
  • přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost
  • a přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top