Péče o děti po rozvodu

Při rozhodování o péči o děti je prioritou zájem dítěte. Soudy zpravidla respektují dohodu rodičů. Pokud taková dohoda neexistuje, řídí se právě tím, co je nejlepší pro dítě. Rozlišuje se střídavá, společná a výlučná péče.


Střídavá péče

V tomto modelu se dítě střídá mezi oběma rodiči s pevně stanoveným harmonogramem.

Dítě může trávit jednu část týdne s matkou a druhou část týdne s otcem, nebo se střídání může nastavit ve formě např. týdenních období.

Střídavá péče nemusí být nutně rovnoměrná. Dítě může být například 2/3 času u mámy a
1/3 času s tátou. Střídavá péče dává oběma rodičům příležitost být aktivně zapojen do života dítěte a sdílet odpovědnost za jeho výchovu.

V současné době se jedná o soudy i rodiči preferovanou formu péče

Společná péče

Společná péče je forma, která nejvíce kopíruje fungování úplné rodiny.

Často se rodiče střídají v obydlí dítěte anebo bydlí v bezprostřední blízkosti.

O společné péči lze rozhodnout pouze v případě, že s tím oba rodiče souhlasí. Společná péče klade důraz na spolupráci rodičů, jejich schopnost dohodnout se a komunikovat.

Výlučná péče

Tato forma péče byla v minulosti tradičně nejrozšířenější a spočívala v tom, že
po rozvodu bylo dítě svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů – ten pak měl na starosti veškerou péči o dítě.

V současné době již výlučná péče není tak rozšířená. Zpravidla přichází na řadu, když se druhý rodič nemůže, nebo nechce podílet na péči o své děti.

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top