Vše o střídavé péči po rozvodu

24. 1. 2024

Střídavá péče po rozvodu

V současné době se stále více otců aktivně zapojuje do života svých dětí. Vzhledem k tomu se do popředí dostává i střídavá péče o děti po rozvodu. Jaké jsou hlavní podmínky pro její získání?

Co je střídavá péče

Střídavou péči v současnosti nejvíce preferují jak rodiče, tak i soudy. Střídavá péče znamená, že se dítě střídá mezi oběma rodiči s pevně stanoveným harmonogramem. Například může být jeden týden u matky, druhý týden u otce a podobně.

Díky této formě péče o dítě získávají rodiče příležitost aktivně se zapojit do života své ratolesti a sdílet odpovědnost za jeho výchovu. 

Podání návrhu na střídavou péči

O střídavé péči rozhoduje příslušný okresní soud, který se určuje na základě bydliště nezletilého dítěte. Oba rodiče se mohou k návrhu na střídavou péči připojit.

V návrhu je důležité uvést:

Pokud bude ve střídavé péči zahrnuto více nezletilých dětí z jedné rodiny, je možné všechny tyto děti zahrnout do jednoho návrhu. Proces získání střídavé péče je zpravidla jednodušší u rozvodu řešeného dohodou. Pokud se rodiče na střídavé péči dohodnou a předloží tuto dohodu soudu, obvykle ji schválí.

 střídavá péče o děti po rozvodu

Jaké vás čekají soudní poplatky

Řízení týkající se péče o děti je vždy osvobozeno od soudních poplatků. Díky tomu mohou rodiče bez ohledu na svou finanční situaci uplatňovat svá práva týkající se péče o děti u soudu. 

ĆTĚTE TAKÉ článek Jaký je soudní poplatek za rozvod manželství.

Rozhodování soudu o střídavé péči

Při rozhodování soudu o střídavé péči bere soud v úvahu různé faktory, které ovlivňují zájem dítěte. Pro soud jsou důležité zejména citové vazby dítěte k jednotlivým rodičům. Rovněž se zkoumá zázemí a to, zda mají oba rodiče vhodné bydlení. Střídavá péče a její konkrétní rozvržení v čase se mohou v průběhu času měnit v závislosti na věku a konkrétních potřebách dítěte. 

Významným hlediskem při rozhodování o střídavé péči je také ochrana dítěte před negativním vlivem rodičů. Soud vždy bere v úvahu jakoukoliv manipulaci jednoho rodiče na dítě nebo jakýkoliv nevhodný vliv. Soudní rozhodnutí se vždy řídí nejlepším zájmem dítěte.

ČTĚTE TAKÉ článek: Péče o děti po rozvodu.

Důvody, které hovoří proti střídavé péči

Prvním důvodem může být neschopnost rodiče poskytnout stabilní domácí prostředí. Střídavá péče může vést k tomu, že jsou děti neustále přemisťovány z místa na místo a nemají svůj domov. 

Děti ve střídavé péči přirozeně tráví spoustu času na cestách a mezi domovy obou rodičů. To pro ně může být nejen fyzicky, ale i emočně velmi náročné. Pokud jsou oba domovy od sebe vzdálené, je náročnost spojená s cestováním o to větší. 

Mluví se také o tom, že střídavá péče může narušit kontinuitu a stabilitu ve vztazích dítěte s oběma rodiči. Děti následně mohou mít problém s budováním pevných a hlubokých vazeb.

Chcete pomoct vyřešit rozvod?

Připravíme pro vás rozvodové papíry a pomůžeme vám vyznat se ve spleti paragrafů. Obraťte se na naši profesionální právní pomoc.

« Všechny články

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top