Jak na rozvod dohodou v roce 2024

5. 3. 2024

Rozhodli jste se v roce 2024 řešit rozvod dohodou? Zjistěte, za jakých podmínek jej lze provést a co k tomu budete potřebovat.

Co je rozvod dohodou

Rozvod dohodou je považován za časově i finančně nejméně náročnou formu rozvodu. Právní základ rozvodu zakotvuje občanský zákoník, přičemž konkrétní postup rozvodu je nastíněn v zákoně o zvláštních řízeních soudních. 

Co je sporný rozvod

Podle toho, jak rozvod probíhá, rozlišujeme kromě rozvodu dohodou také sporný rozvod a ztížený rozvod. Sporný rozvod nastává, pokud se manželé nedokážou na podmínkách rozvodu dohodnout. Ztížený rozvod nastává tehdy, pokud soud ze specifických důvodů může odmítnout manželství rozvést.

ČTĚTE TAKÉ článek Proč je lepší se rozhodnout pro rozvod dohodou.

Po jaké době lze provést rozvod dohodou

Rozvod dohodou je možný za předpokladu, že manželství trvalo alespoň jeden rok a manželé spolu minimálně šest měsíců před zahájením rozvodového řízení nežijí. Tím se však nutně nemyslí fyzické odloučení. Stačí jen potvrzení toho, že takto dlouhou dobu trvá rozvrat jejich manželství a že partneři nežijí jako manželé. 

podmínky rozvodu

Podmínky pro rozvod dohodou v roce 2024

Mezi hlavní kritéria pro rozvod manželství dohodou patří výše uvedená délka manželství a doba trvání rozvratu. Kromě toho je třeba splnit následující podmínky.

Jak dlouho trvá rozvod dohodou

Celková délka trvání rozvodu dohodou závisí na několika faktorech. Jedná se například o vytíženost konkrétního soudu, respektive soudce.

Obecně můžete počítat s trváním v délce několika měsíců (minimálně 4). V současné době je rozvod dohodou považován za nejrychlejší způsob ukončení manželství. Obvykle je manželství rozvedeno během jednoho soudního jednání. 

ČTĚTE TAKÉ článek Rozdělení majetku po rozvodu: jak se postupuje?

Jak podat žádost o rozvod 

Proces rozvodu zahájíte podáním návrhu na rozvod u příslušného soudu, který obvykle odpovídá poslednímu společnému bydlišti manželů. Samotná řízení probíhají před obvodními nebo okresními soudy, které mají v této oblasti pravomoc. Za podání návrhu na rozvod se platí jednorázový soudní poplatek ve výši 2 000 Kč. Dále je třeba počítat s případnými náklady za právní pomoc, pokud se ji rozhodnete využít. 

Pokud máte děti, pozitivní zprávou pro vás je, že řízení týkající se péče o ně v rámci rozvodového procesu je od soudních poplatků osvobozeno. Díky tomu je zabezpečeno, že rozhodnutí o svěření dětí do péče je dostupné a že finanční náklady nebudou překážkou pro rodiče, kteří hledají spravedlivé a nejlepší řešení pro své děti.

jak podat žádost  rozvod

Jaké dokumenty si připravit

Rozvod manželství se neobejde bez několika základních dokumentů, které bývají laickou veřejností označovány jako rozvodové papíry. Patří mezi ně:

Využijte právní pomoc

Není vám něco jasné? Hledáte profesionální právní pomoc pro váš rozvod? Obraťte se na nás. Jsme tady pro vás.  

« Všechny články

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top