Rozchod a investice do nemovitosti partnera: jak řešit?

9. 6. 2023

Rozchod a investice do nemovitosti partnera

Investovali jste po dobu trvání vztahu nemalé finanční částky do nemovitosti, která patří vašemu partnerovi? A řešíte nyní, zda je můžete nějakým způsobem získat zpět? Pojďme se na to podívat podrobněji. 

Lze po rozchodu žádat peníze zpět?

Představte si, že po dobu trvání vztahu investujete určitý finanční obnos do nemovitosti vašeho partnera (například do její rekonstrukce). Poté se rozejdete a budete řešit, zda můžete peníze v takovém případě požadovat zpět. Teoreticky to sice možné je, nicméně cesta k penězům nemusí být zcela jednoduchá. Většina partnerských vztahů je totiž založena na důvěře a žádné smlouvy k tomu neexistují. 

Pokud je řeč o manželích, ti mohou v rámci vypořádání společného jmění požadovat polovinu z toho, co bylo ze společného jmění manželů vloženo do nemovitosti pouze jednoho z nich. Pokud však partner do nemovitosti toho druhého investoval výhradně své finanční prostředky, bude muset jít stejnou cestou jako nesezdané páry.

Investice do cizí nemovitosti se rozchodem či rozvodem z právního hlediska stávají takzvaným bezdůvodným obohacením, které můžete po partnerovi požadovat zpět.

ČTĚTE TAKÉ článek Vše o střídavé péči při rozvodu.

Čím poskytnutí finančních prostředků doložit

Jednotlivé smlouvy, faktury, doklady a výpisy z účtu jsou k prokázání vynaložené investice nejjednodušší cestou. Nicméně řada párů narazí na problém, že si je neschovají a po rozvodu či rozchodu je již nemají k dispozici.

Pokud žádné doklady neexistují, záleží na tom, zda druhá strana investici rozporuje, nebo nikoliv. Náhradním řešením pak může být svědecká výpověď nebo čestné prohlášení. 

Rozchod a investice do nemovitosti partnera

V jaké výši lze vrácení finančních prostředků požadovat

Zákon stanovuje, že pokud není vrácení bezdůvodného obohacení možné (třeba v případě výmalby nemovitosti), má ochuzený právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny

Bezdůvodné obohacení představuje rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před investicí a po ní. Ta se zpravidla stanovuje znaleckým posudkem. Nutno ale podotknout, že výše skutečně vynaložených prostředků se může od znalecky zjištěného zhodnocení nemovitosti lišit. 

Do kdy lze vrácení finančních prostředků požadovat

K řešení této problematiky je vhodné přistoupit co nejdříve (i když na to člověk zpravidla bezprostředně po rozchodu nemá náladu). Svůj nárok musíte u soudu uplatnit nejpozději do 3 let od rozchodu, či rozvodu. Počítejte s tím, že nějaký čas vám jistě zabere snaha dohodnout se s druhou stranou smírnou cestou. 

ČTĚTE TAKÉ článek Péče o psa při rozvodu či rozchodu: jak ji vyřešit?

Co když vlastník nemovitosti odmítá finanční prostředky vydat

Pokud se nedokážete s vlastníkem nemovitosti dohodnout, je vhodné se obrátit na advokáta, který se věnuje občanskému právu. V některých případech může stačit, když bývalému partnerovi přijde výzva k úhradě těchto finančních prostředků na hlavičkovém papíře advokátní kanceláře. Pokud to ale stačit nebude, budete muset s největší pravděpodobností vymáhat žalobu u soudu. 

« Všechny články

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top