Péče o psa při rozvodu či rozchodu: jak ji vyřešit?

23. 2. 2023

Péče o psa při rozvodu

Mnoho lidí považuje svého psa za právoplatného člena rodiny. Proto není divu, že přemýšlí nad tím, jak zajistit péči o psa při rozvodu manželství. Situace se přitom liší u rozvodu dohodou a sporného rozvodu. 

Pes jakožto živý tvor

Dle občanského zákoníku je zvíře definováno jako smyslem nadaný živý tvor. Živé zvíře není právem považováno za věc, nicméně lze na něj podpůrně aplikovat zákonná ustanovení o věcech. Ale pouze v takovém rozsahu, který neodporuje povaze zvířete. Zvíře samozřejmě nelze nijak rozdělit a podobně. 

Váš pes tedy může být vlastněn:

Rozvod způsobí zánik SJM

Rozvod manželství kromě jiného způsobí i zánik společného jmění manželů. Pokud byl tedy váš domácí mazlíček pořízen z finančních prostředků spadajících do SJM během trvání vašeho manželství, stane se právně součástí tohoto společného jmění a podléhá majetkovému vypořádání. 

Proces tohoto vypořádání se může lišit na základě celkové povahy rozvodu. Pokud se manželé na podmínkách rozvodu dohodnou, je celá situace snazší. Pokud ale pokusy o domluvu selžou, bude osud vašeho psa určen soudem stejně jako finální podoba celého majetkového uspořádání. 

Péče o psa při nesporném rozvodu

Pokud se manželé na vypořádání majetkových poměrů dohodnou, je vhodné do dohody zahrnout i péči o vašeho čtyřnohého chlupáče. 

První možností je určení výlučného vlastnictví. To znamená, že pes zůstane ve vlastnictví pouze jednoho z manželů. Případně se mohou partneři dohodnout na občasném hlídání psa druhým z manželů. 

Druhou variantou je podílové spoluvlastnictví. To znamená, že se pes stane vlastnictvím obou bývalých manželů. Oba partneři se tedy budou v péči o psa střídat a podílet se na péči o něj. 

Pamatujte také na to, že zákon nepočítá s výživným na domácího mazlíčka. Pokud se tedy s manželem nedohodnete na žádném příspěvku, budete muset veškeré náklady hradit vy (stejně jako náklady za veterinární péči a podobně). 

Péče o psa při rozvodu

Péče o psa při sporném rozvodu

Pokud se manželé na vypořádání majetku po rozvodu nedohodnou, bude muset zasáhnout soud. A to i v otázce péče o vašeho čtyřnohého mazlíčka. Svou roli zde může hrát například to, v jaké míře se každý z manželů na péči o psa podílel, jakou k němu mají citovou vazbu a podobně. 

Při sporném rozvodu se nejprve řeší péče o děti, poté samotný rozvod manželství a až na závěr majetek (a s ním i váš pes). Vzhledem k tomu lze přistoupit i tzv. předběžnému opatření, které může prozatímně upravit péči o psa. Jedná se však o spíše krajní řešení v případě, kdy například druhý z manželů o psa řádně nepečuje a podobně.

Pomůžeme vám vyřešit rozvod

Hledáte spolehlivého rozvodového právníka, který vás celou situací provede krok po kroku? Obraťte se na nás. Působíme po celé ČR.

« Všechny články

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top