Vypořádání SJM po rozvodu: jak se řeší?

18. 9. 2023

SJM po rozvodu

Po rozvodu je nutné provést vypořádání společného jmění manželů. O co se jedná a jak se to řeší?

Co je společné jmění manželů

Ze všeho nejdříve se pojďme podívat na to, co se vlastně skrývá pod označením společné jmění manželů (zkratka SJM). Jedná se o manželské majetkové právo, které je zakotvené občanským zákoníkem. Společné jmění manželů vzniká automaticky uzavřením manželství, a to za předpokladu, že nedojde k uzavření předmanželské smlouvy. 

Společné jmění manželů může podléhat:

V tomto článku se přitom zaměříme na společné jmění manželů po rozvodu v rámci nejběžnějšího zákonného režimu.

ČTĚTE TAKÉ článek Jak se rychle rozvést.

Co je součástí společného jmění manželů

Do společného jmění manželů patří nejen majetek, ale i dluhy. Součástí je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství.

Existují však určité výjimky. Jedná se o to, co:

Z hlediska dluhů patřících do společného jmění manželů tvoří výjimku ty dluhy převzaté za trvání manželství, které:

vypořádání společného jmění manželů po rozvodu

SJM po rozvodu

Společné jmění manželů přirozeně zaniká rozvodem manželství a je nutné jej po rozvodovém řízení vypořádat. Pokud však vypořádání SJM nenastane do 3 let po rozvodu, uplatňuje se zákonná zásada. 

Podle ní zůstanou hmotné věci movité ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá.

Ostatní hmotné věci movité a věci nemovité budou v podílovém spoluvlastnictví obou bývalých manželů, přičemž jejich podíly budou stejné.

Stejně tak i ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma a jejich podíly jsou stejné.

ČTĚTE TAKÉ článek Co obnáší rozvod: připravte se na něj.

Vypořádání lze provést dohodou či soudní cestou

Jednodušším řešením je pochopitelně vypořádání SJM dohodou. Pokud se ale manželé dohodnout nedokážou, může každý z manželů podat návrh na soud k vypořádání SJM. Soud poté v tomto jednání posuzuje jednotlivé majetky a přihlíží k různým skutečnostem.

Využijte právní pomoc

Chcete se rozvést a hledáte profesionální právní pomoc? Obraťte se na nás. S celou záležitostí vám pomůžeme. 

« Všechny články

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top