Žaloba na vypořádání SJM

Manželé se zpravidla shodnou na tom, že spolu již nechtějí dále žít. Kamenem úrazu ovšem bývají rozdílné představy o tom, kdo by měl dostat jakou část ze společného majetku. V tom případě je čekají dvě řízení.


Kdo může za rozvrat manželství

Žalobu na rozvod manželství podá jeden z manželů příslušnému soudu a se všemi náležitostmi.

Mezi nimi by nemělo chybět ani vylíčení důvodů rozvodu, aby soud mohl v rozsudku rozhodnout o tom, že manželství je rozvráceno a kdo za jeho rozvrat může.

Vliv na vypořádání SJM

Ona „vina“ na rozvodu může mít v krajních případech vliv na řízení o vypořádání SJM, kde se svádí největší boje.

Tato řízení se zpravidla táhnou nejdéle. Dokazuje se, kdo z manželů se jak podílel na získání prostředků ve společném jmění manželů, kdo vložil případně nějaké své výlučné finance do společného jmění atp. Čím více majetku se řeší, tím vyšší soudní poplatek z toho plyne.

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top