Jak dlouho trvá rozvodové řízení

Za jak dlouho se rozvedete, pokud celou záležitost řešíte dohodou? A jak dlouho trvá rozvodové řízení u sporných rozvodů? 


Jak dlouho trvá rozvod dohodou

Trvání rozvodového řízení dohodou je různé a je ovlivněno mnoha faktory. Obecně se dá říci, že standardní průběh rozvodového řízení dohodou může trvat v řádu několika měsíců, obvykle minimálně čtyři měsíce. Tato doba je však do značné míry závislá na konkrétních okolnostech případu, práci soudního aparátu, případných průtazích a zátěži daného soudce.

Zejména pokud jsou v manželství nezletilé děti, je nutné počítat se samostatným soudním řízením, které se zabývá otázkou péče o děti po rozvodu. Toto řízení předchází samotnému rozvodovému řízení a je nutné počkat na jeho výsledek. V případě, že oba rodiče jsou schopni se dohodnout na formě péče o děti, může být i toto řízení ukončeno poměrně rychle.

Při srovnání s jinými typy rozvodů je rozvod dohodou považován za nejrychlejší formu ukončení manželství. Rozvod dohodou je v praxi rychlejší než sporný nebo ztížený rozvod, jelikož vyžaduje méně soudních jednání a není třeba prokazovat příčiny rozpadu manželství. Většinou se jedná o jedno soudní jednání, kde soud rozhoduje o rozvodu na základě dohody obou stran.


Jak dlouho trvá sporný rozvod

Délku sporného rozvodu nelze příliš časově odhadnout. Záleží totiž na tom:

Sdílejte na sociálních sítích

© Drobiš a Novotný, advokáti s.r.o. | ochrana osobních udajů | cookies

Top